Nepravděpodobnostní parodie na weblog, od Petra Brinčeka, věnovaná převážně-nevážně sportovním aktivitám pod širým nebem, čili outdooru. Stručně: lezení na skalkách, lezení ledů, lezení v horách, turistika, cyklistika čili horské kolo (mtb), v zimě určitě snowboard (snb) a v neposlední řadě závody, hlavně triatlon, kterých se taky jako amatér občas účastním. Některé pseudointelektuální články bych také rád věnoval recenzím, kterých je dle mého souzení na českém internetu stále málo. Více o mně a tomto webu po kliknutí na odkaz - About. Vzkaz pro češtinomily - mám vás rád ...


Šifra mistra Leonarda, Dan BrownThe-Da-Vinci-CodeV originále – The Da Vinci Code. Román vyšel v anglickém jazyce již v roce 2003 a celkem brzy obsadil první místo žebříčku nejprodávanějších knih na tamním trhu. Nesmírný čtenářský úspěch tohoto románu Dana Browna o historii ranného křesťanství, mně také přiměl k přečtení této knihy.
Zájem o historii křesťanství a původ různých novodobých sekt, ve mně vzbudil již v pubertálním věku můj známý, který se tomuto tématu věnoval i studiem. Od té doby jsem přečetl spoustu knih s obdobnou tématikou, ale až Šifra mistra Leonarda ve mně vzbudila skutečný úžas a na čtyřistovky stran jsem i při mé vytíženosti přelouskal za jediný týden. O čem teda kniha pojednává?
Hned na prvních stránkách se dočteme fakta:
„Veškeré popisy uměleckých děl, architektury a tajných rituálů v tomto románu přesně odpovídají skutečnosti“.
Jak se později ukáže, pro nezasvěceného čtenáře je tato věta klíčová a kniha se ho snaží posléze mystifikovat, svými tvrzeními o Novém zákoně, chápáním Ježíše a dalšími otázkami týkajících se počátku křesťanství. To vše v dokonale popsané zápletce o sérii vražd, spiklenectví a nečekaných zvratů. Co je ale hlavní a zajímavé, popisuje náboženskou symboliku v umění, architektuře, hudbě i vědě. Nejednou jsem při čtení šel bádat nad obrazem Mony Lisy, jehož kopie nám visí na stěně. Případně jsem zasypával internetové vyhledávače výrazy jako božský poměr, , apod.
Kniha ihned po uvedení na trh vzbudila otevřenou diskuzi a polemiku nad pravostí oněch fakt, jak uvádí Brown, protože zásadně mění pohled na Ježíše Krista, a nastolila se otázka: „Fikce nebo fakta“? Názor křesťanů je jednoznačně odmítavý a někteří Browna označili za jehovistu.
V dnešní době existuje několik výkladů této knihy, různé kvality a hlavně různé náboženské zaujatosti. Doporučuji si přečíst Šifra mistra Leonarda, pravda a smyšlenky od Barta D. Ehrmana. Přeloženo z anglického originálu Truth and Fiction in The Da Vinci Code, vydaného nakladatelstvím Oxford University Press 2004. Hned v předmluvě této knihy se dozvídáte zajímavou skutečnost že:

Citace z knihy Šifra mistra Leonarda, pravda a smyšlenky od Barta D. Ehrmana:

1. Rozhodně neplatí, že Ježíšův život „popisovaly tisíce následovníků ze všech koutů země“ (viz str. 261). Neměl tisíce následovníků, a už vůbec ne gramotných.
2. Není pravda, že "do Nového zákona mohlo být zařazeno víc než osmdesát evangelií (viz str. 261). Takové konstatování vyvolává dojem, že se jednalo o jakousi soutěž příspěvků zasílaných e-mailem /…/
3. Zcela nepravdivé je tvrzení, že Ježíš nebyl považován za božskou bytost až do koncilu v Níkai a že předtím se na něj nahlíželo jako na pouhého „smrtelného proroka“ (viz str. 263). Během prvních čtyř století jej převážná většina křesťanů jako božskou bytost vnímala. (Někteří se domnívali, že byl natolik božský, že ani nebyl člověk!)
atd.

Kniha se dále zabývá ověřenými, historickými fakty, které jsou popsané na dvěstě stránkách.
Do dnešního dne znám jenom jednoho člověka, kterého Šifra mistra Leonarda nezaujala, což svědčí o její kvalitě. Její hloubavý obsah stojí určitě za přečtení.


Další z knih Dana Browna:


Aktualizace 28. únor 2006:

Zpráva:
iDnes - 27.2.2006: Autor Šifry mistra Leonarda stanul před soudem. Čelí žalobě, že vykradl motivy z jiné knihy…

Zpráva:
iDnes - 27.2.2006: Browna a jeho vydavatele žalují Michael Baigent a Richard Leigh. Ti napsali knihu Svatá krev a svatý grál, v níž se zabývají teoriemi, že Ježíš a Máří Magdaléna byli manželé, měli dítě a pokrevní potomci dodnes žijí, což je i podstata Brownovy detektivky.

Zpráva:
CNN (en) - 27.2.2006: LONDON, England (AP) – Two authors of a book about the Holy Grail opened their breach of copyright suit Monday against the publisher of the blockbuster conspiracy thriller „The Da Vinci Code.“

Aktualizace 26. březen 2006:

Zpráva:
Novinky - 7.4.2006: Autor Šifry mistra Leonarda Dan Brown neporušil autorská práva, rozhodl v pátek londýnský soud. Žalovali ho Michael Baigent a Richard Leigh, kteří v roce 1982 vydali knihu Svatá krev a svatý grál a měli dojem, že jim Brown ukradl nápady.

3.2.2006 06:50 | Ostatni | autor: Petr Brinček


PŘEČTĚTE SI TAKY ...


Komentáře

    1. Je opravdu překvapivé, jak téma minulosti církve a mýtů kolem křesťanské věrouky vzrušuje současné čtenáře. Kniha Dan Browna je zábavný artikl a o pravdu a o vědění se příliš nestará. Přesto právě svým šokujícím odhalením údajných historických fakt zaujalo. O historii raného křesťanství toho víme objektivně hrozně málo, abychom mohli rozhodnout, kolik je na fikcích pana Browna pravdy. Co se nás ale opravdu týká, je duchovní odkaz křesťanství, jeho teze zakořeněné v našem podvědomí, jeho morálka, nad kterou se už ani nepozastavujeme, jeho dopad do našeho současného života. Nad těmito otázkami se zamýšlí nová kniha spisovatele Radima Lhotáka: Země zvířat. Kniha zaujímá kritické stanovisko ke společnosti, jak se vyvinula pod působením křesťanských tezí. Žádná skandální ani nepravdivá odhalení, ale nahlédnutí do našeho vědomí. Jestli se někdo chce opravdu zamyslet nad křesťanstvím a jeho dopadem na dnešní dobu, má vzácnou příležitost. Knihu je možné si objednat jako čtenář na www.kniznitrh.cz.

Komentáře jsou uzavřeny

Casino
Our site reviews the best 30 new online casinos, you can win wonderful with microgaming casino bonuses here. View our most noted casino download and learn more. Read our casino forum and learn everything about internet gambling online, try to play daisy bingo game. Visit our casino and try your luck!


Hledání v archivu:

Blog menu:


Poslední komentáře:

Poslední odkazy: