Nepravděpodobnostní parodie na weblog, od Petra Brinčeka, věnovaná převážně-nevážně sportovním aktivitám pod širým nebem, čili outdooru. Stručně: lezení na skalkách, lezení ledů, lezení v horách, turistika, cyklistika čili horské kolo (mtb), v zimě určitě snowboard (snb) a v neposlední řadě závody, hlavně triatlon, kterých se taky jako amatér občas účastním. Některé pseudointelektuální články bych také rád věnoval recenzím, kterých je dle mého souzení na českém internetu stále málo. Více o mně a tomto webu po kliknutí na odkaz - About. Vzkaz pro češtinomily - mám vás rád ...


Horolezecký slovníkUž jste se určitě setkali v mapě nebo průvodci s pojmem, který vám nebyl úplně jasný. Ať už se jedná o doporučení použitého materiálu nebo např. výraz pro sedlo. Vždy se v popisech najde nějaké slovo nebo věta, které běžné slovníky nerozumí a přitom je dobré vědet, že např. klíčové místo je v namrzlém koutě, kousek nad štandem, nemožnost jištění. Sesmolil jsem tedy, za pomocí internetu, překlad nejčastěji se vyskytujících německých, anglických, francouzských a italských výrazůhorolezectví. Třeba to někdy někomu pomůže.

Pro vyhledávaní používejte kombinaci kláves Ctrl+F !

Horolezecký slovník
Česky Anglicky Německy Francouzsky Italsky
Horská nemoc – AHN Acute Mountain Sickness Hochtourkrankenheit mal des montagnes mal di montagna
skalní blok boulder block bloc masso
bouřka thunderstorm Gewitter, Sturm orage, temp?te temporale
lezecká cesta route Führe, Weg voie via
déšť rain Regen pluie pioggia
dlouhý pád screamer langes Sturz dégaine-explose dissipatore
lanová délka rope length Seillänge longueur de corde tiro di corda
drolivý friable, rotten morsch, brüchig friable, pourri friabile, marcio
druh lezení kind of climbing Klettersorte type d'escalade genere di arrampicata
exponované exposed ausgesetzt exposé esposto
experska quick runner, quickdraw Expreßschlinge anneau de prolongement fettuccia express
borhák bolt Bohrhaken gollot chiodo fisso
nýt bolt expansion Bohrhaken piton ? expansion chiodo a pressione
firn perpetual snow Firnschnee neige de printemps neve vecchia
horolezec (hory) mountaineer Bergsteiger alpiniste alpinista
horolezec (skály) climber Kletterer grimpeur arrampicatore­,scalatore
horská služba mountain rescue service Bergwacht secours en montagne soccorso alpino
hrana edge Kante ar?te spigolo
hřeben crest, ridge Grat cr?te, ar?te cresta
chodecký terén walking terrain Gehgelände terrain de marche terreno di marcia
rameno (skalní) shoulder Schulter épaule spalla
chyt hold Griff prise presa
jehla (skalní) needle Nadel aiguille, pinacle ago, guglia
jištění (při lezení) belay Sicherung assurance assicurazione
jištění (ve skále) belay Stand relais sosta
jeskyně cave Höhle, Grote caverne caverna, grotta
karabina biner, carabiner crab Karabiner mousqueton moschettone
karabina se zámkem lock biner Verschlusskarabiner mousqueton ? vis ghiera
kladivo hammer Hammer marteau martello
klíčové místo crux Schlüßelstelle pas dur, crux passo chiave
kluzký smooth glatt lisse liscio
kolmý vertical senkrecht vertical verticale
komín chimney Kamin cheminée camino
kotel (horský) cirque Kar petit cirque rocheux circo
ledová stěna ice wall Eiswand paroi de glace parete di ghiaccio
ledovcová trhlina rimaye Bergschrund rimaye crepaccio
ledovec glacier Gletscher, Ferner glacier ghiacciaio
lehký easy leicht, einfach facile facile
lavinové nebezpečí avalanche hazard Lawinengefahr danger d'avalanche pericolo di valanghe
lezení na tření (rajbas) friction climbing, smearing Reibung adhérence aderenza
technické lezení aid climbing Technisch klettern artif artificiale
lišta (skalní) ledge Leiste (small) vire cengia
mačky crampons Steigeisen crampon rampone
materiál rack, gear Material matos materiale
mixové lezení mixed climbing vermischen kletterei mixte misto
mužík cairn Steinmann cairn ornetto
náhorní plošina tableland Hochebene haut-plateau altopiano
nástup beginning of climb Einstieg marche d'approche inizio della scalata
obtížnost difficulty, hardness Schwierigkeit difficulté difficolta
pád fall, precipice Absturz, Sturz chute apicco, caduta
pilíř buttress, pillar of rock Pfeiler pilier,éperon spigolo, pilastro
plotna (skalní) slab Platte dalle lastra di pietra, placca
převis overhang Überhang surplomb strapiombo
sedlo col, pass, saddle Paß, Joch, Sattel col, selle colle, passo, sella
římsa cornice Wächte corniche cornice di neve
sedák seat harness Sitzgurt cuissard cosciale
serak serac, ice-pinnacle Eisbruch, Serak sérac seracco
věž (skalní) rock tower Felsturm clocher rocheux, clocheton torre, torrione
hodiny (skalní) tunnel sandsteinuhr lunule clessidra
sklon gradient Steigung montée salita
skoba peg, piton Haken piton chiodo da roccia, gancio
šrouby do ledu ice piton, ce screw Eisschraube broche ? glace chiodo da ghiaccio
spádnice fall line Fallinie pente directe perpendicolare
spodní chyt undercut hold Untergriff prise de main inversée appiglio rovescio
knižní průvodce guidebook Reisführer topo guida topografica
strmé stoupání steep descent Steilhang pente escarpée pendio ripido
suť scree Schutt éboulis detrito
štand halting-place, belay-lace Standplatz relais posto d'assicurazione
těžké lezení crank (to) Durchziehen gniaquer forzare
údolí valley Tal vallée, val val, valle
vklíněnec nut, stopper Klemmkeil coinceur cuneo, stoper
volný blok Detached block Loser block Bloc detaché Blocco staccato
kout niche Nische niche nicchia
výška stěny height of a rock wall Wandhöhe hauteur de la paroi altezza della parete
slaňovací cesta rap route Abseilenweg ligne de rappel linea di doppie
slaňovací osma figure of eight Abseilachter descendeur en huit
zledovatělý glaciated vereist verglacé ghiacciato
firn crusted snow Harsch neige cassante neve crostata
sestup descent Abstieg descente discesa
žlab groove, corner, gully Rinne di?dre,couloir diedro
6.10.2006 11:43 | Hory | autor: Petr Brinček


PŘEČTĚTE SI TAKY ...


Komentáře

Komentáře jsou uzavřeny

Casino
Our site reviews the best 30 new online casinos, you can win wonderful with microgaming casino bonuses here. View our most noted casino download and learn more. Read our casino forum and learn everything about internet gambling online, try to play daisy bingo game. Visit our casino and try your luck!


Hledání v archivu:

Blog menu:


Poslední komentáře:

Poslední odkazy: