Nepravděpodobnostní parodie na weblog, od Petra Brinčeka, věnovaná převážně-nevážně sportovním aktivitám pod širým nebem, čili outdooru. Stručně: lezení na skalkách, lezení ledů, lezení v horách, turistika, cyklistika čili horské kolo (mtb), v zimě určitě snowboard (snb) a v neposlední řadě závody, hlavně triatlon, kterých se taky jako amatér občas účastním. Některé pseudointelektuální články bych také rád věnoval recenzím, kterých je dle mého souzení na českém internetu stále málo. Více o mně a tomto webu po kliknutí na odkaz - About. Vzkaz pro češtinomily - mám vás rád ...


Dezinfekce, filtrace a balená voda na cestách aneb Co víte o vodě? II.Mechanický vodní filtr Problém pitné vody začne v dohledné době trápit většinu populace naší planety. Znečištěná voda potrápila i mého kamaráda při cestě do Venezuely, jelikož přípravu na tuto extrémní cestu, ne zcela úplně komplexně naplánoval. Zamýšleli jsme se tedy, s pomocí internetu a literatury, nad možnostmi úpravy vody kontaminovné na vodu pitnou. Tyto informace se mohou hodit tedy všem, kteří plánují cestu do exotických zemí a méně civilizovaných končin, kde není nablízku žádný jiný nezávadný zdroj vody.

Nejčastější známkou znečištění vody bývá přítomnost neobvyklého zákalu, řas, neobvyklé barvy, chuti, pachu nebo pěny. Nepřítomnost těchto známek však není zárukou pitné vody a je potřeba s ní zacházet jako s nepitnou!

Postup při úpravě vody

 1. Není-li voda čirá, nutno odstranit zákal vody.
  1. filtrace přes mechanický filtr – nejlépe vlákninový nebo keramický, nebo alespoň
  2. filtrace přes hustou látku, nebo alespoň
  3. odstátí vody v nádobě + opatrné slití čistého podílu po usazení zákalu.
 2. Dezinfekce vody:
  1. varem – pro likvidaci bakteriální, virové a protozoální kontaminace vody bez zákalu by měl postačit pětiminutový var. Pozor!!! Při použití ve větší nadmořské výšce je potřeba prodloužit dobu varu cca o 1 minutu na každých 1000 výškových metrů. V horkých oblastech vzniká problém s dobou potřebnou k ochlazením vody na přijatelnou teplotu ke konzumaci.
  2. filtrací přes keramický či jiný mikrofiltr o porozitě alespoň 0,2mikrometru – fitrace většího množství vody přes komerčně nabízené turistické mikrofiltry je sice teoreticky možná, ale v praxi mimořádně pracná a nelze vyloučit selhání přístroje. Tento způsob nezachytí viry!!!
  3. chemická dezinfekce – doporučovaná a nejčastěji používaná pro svoji praktičnost, rychlost a spolehlivost. K nevýhodám patří ovlivnění pachu a chuti vody, vznik možných toxických vedlejších produktů nebo narušení střevní mikroflóry. To vše můžeme eliminovat použitím dechloračního prostředku!

Chemická kontaminace

Při podezření na chemickou kontaminaci uděláme nejlépe pokud vodu nepoužijeme vůbec. V nouzovém případě použijeme filtr s aktivním uhlím o minimálním objemu 0,5 až 1,0 litr a průtok nebude větší než 0,5 l/minutu. Tím se odstraní především organické látky. Není tedy zaručeno odstranění všech druhů chemické kontaminace.

Druhy chemické dezinfekce

Savo

Jód
Nárazové, nouzové řešení. V zahraničí jsou dostupně prostředky obsahující samotný jód (Iodine) nebo tetraglycinhy­droperjodid (Globalin). U nás v lékárně se prodává 2% roztok jódu, kterého stačí dvě kapky na litr podezřelé vody. Jód 1/2 hodiny působí a 1/2 hodiny z láhve vyprchává. Zabíjí všechny patogeny, ale měli by se mu vyvarovat lidé s onemocněním štítné žlázy a těhotné ženy. Pozor na alergické reakce!

Peroxid vodíku
Používá se stabilizovaný peroxid vodíku (1,75%) s přídavkem stříbra (max. 35mg/l). Tento preparát pod komerčním názvem Sanosil DDW by měl zlikvidovat veškeré patogeny a stříbro zajišťovat ochranu před sekundární kontaminací. Zakoupit lze v lékárnách. Peroxid se nemusí neutralizovat a vodu lze pít již po 1/2 hodině.

Chlór
Přípravky na bázi chlóru (Savo, Izosan, PharmX-Aqua, Puritabs, Stertabs, Aquatabs) nelze používat dlouhodobě a nezabíjí prvoka amébu či giardii. Tito prvoci napadají játra. Nejčastějším přípravkem na našem trhu je dvousložkový Aquasteril. Vodu upravuje pomocí chlorderivátů kyseliny izokyanurové a následná dechlorace probíhá pomocí vitaminového preparátu. Vodu je možné pít za jednu hodinu od začátku procesu.

Solární dezinfekce

Solární dezinfekce vody je založena na principu, že mikroorganismy jsou citlivé na světlo a teplo. Atmosferické sluneční záření obsahuje UV paprsky o vlnové délce 286–400nm, které mají mikrobicidní účinek.
Nejjednodušší způsob solární dezinfekce vody spočívá v expozici plastových lahví naplněných vodou přímému slunečnímu záření po dobu 5ti hodin. Záleží ovšem na typu obalu. PET lahve jsou pro UV paprsky prakticky nepropustné. Poměrně dobře propustné jsou PE a PP obaly.

Závěrem

Situaci pro cesty do dalekých končin s předpokladem nemožnosti kupovat balenou vodu lze řešit asi takto:

Zkušenosti z pralesa :-)


Použitá literatura a prameny:
Dezinfekce spotřebních dávek a individuálních zdrojů pitné vody za havarijních situací, MUDr. František Kožíšek, CSc., Státní zdravotní ústav, Praha.
Pitná voda na cestách – filtry, chemické přípravky, balená voda?, Lucie Kinkorová, TrekNET:http://w­ww.treknet.cz/…nek-tisk.asp?…
Solární desinfekce?, MUDr. Markéta Chlupáčová, Státní zdravotní ústav, Praha

5.4.2006 06:28 | Ostatni | autor: Petr Brinček


PŘEČTĚTE SI TAKY ...


Komentáře

Komentáře jsou uzavřeny

Casino
Our site reviews the best 30 new online casinos, you can win wonderful with microgaming casino bonuses here. View our most noted casino download and learn more. Read our casino forum and learn everything about internet gambling online, try to play daisy bingo game. Visit our casino and try your luck!


Hledání v archivu:

Blog menu:


Poslední komentáře:

Poslední odkazy: